Om

Jag är en ekonom och så så har jag forskat i ekonomisk historia och så är jag rysligt hälsosam och vandrar och åker telemark. Jag gillar ekonomi, politik och miljöfrågor. Bilden föreställer en av alla de lämmlar som fanns lämmelåret 2011: det största lämmelåret sedan 60-talet!?!

Senaste inlägg

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Börja blogga!
Börja blogga på 2 minuter.
Allt är på svenska.
Börja blogga här!

It ain't over till it's over

I dag skriver både Svd och Telegraph att ryktena om att eurozonens problem är över är betydligt överdrivna. Jeremy Warner på DT varnar för att arbetslösheten i EU är skyhög och kommer att stabilisera sig på 10,1 % jämfört med 7,4% innan krisen. Det vill säga: om det blir någon återhämtning i EU så kommer det att vara en utan fler jobb. Warner gör en annorlunda analys av de spanska förhållandena och påpekar premiärministern Rajoy gör ett desperat försök att avleda uppmärksamheten genom att göra gemensam sak med Argentina och angripa Storbritannien (Gibraltar). Desperat då Spaniens horder av utblottade arbetslösa befinner sig i just Storbrittanien och jobbar i snabbmatskedjorna.

Per Lindwall i SvD skriver som Warner att de underliggande strukturella problemen i eurozonen har inte förbättrats sedan Super Mario's bazooka för ett år sedan. Snarare tvärtom.

Men det hela är bra märkligt. Jag har själv grubblat mycket över hur det kommer sig att det faktiskt känns som om en vändning för närvarande. Ingenting av ekonomins fundamenta har ju förändrats och ändå: börsen rusar (ok då, NÅGONSTANS måste ju Big Ben's och Super Mario's miljarder ta vägen, men ändå), villapriserna går upp (och ner. Det där begriper jag inte alls.), inköpschefterna är postitiva, Sveriges BNP krymper, industriproduktionen krymper (observera att produktionen har fallit 4% på 1 år), Volvo säljer fler lastbilar...


Det här tycker jag var en bra sammanfattning på läget i EU:


Det gamla vanliga 1800-talet

Financial Times har en intressant artikel som menar att dagens värld har lämnat efterkrigstidens "Amerikanska århundrandet" bakom sig och istället ser vi en återgång till tiden före första världskriget, då världen hade flera reservvalutor, vilket innebär större ekonomiska svängningar och osäkerheter för nationella ekonomier och investerare. Globaliseringen håller på att få exakt de effekter som var tänkt när man genomförde avregleringarna - framförallt avregleringen av kapitalmarknaden som på ett förtjänstfullt sätt har fungerat som en kofot i att bryta sönder/bryta upp arbetarklassens landvinningar som har gjorts de senaste 100 åren.
Medelklassen expanderar snabbt i de nya ekonomierna - en grupp som politiker fokuserar på överallt medan de ignorerar protesterna från andra, särskilt den lägre utbildade arbetarklassen.

Adam Posen fortsätter med att i denna nygamla värld med flera maktcentrum så finns ingen tillräckligt stark central makt som kan skydda global allmännytta. Posen talar framförallt om patenträttigheter och copy right skydd, men det verkliga hotet anser jag vara är att det finns ingen som kan skydda världshaven mot exploatering - i första hand nedsmutsning och i andra hand överfiskning.

Eftersom de gamla eliterna i samhällena tjänar på globalisering, så kommer ingenting att göras och politikerna kan fortsätta att ignorera protester dagens protester, på samma sätt som de ignorerade protesterna på 1800-talet.Ovan är bild från en Nike-fabrik i Kina och nedanför är den f.d. fabriken i Bangladesh som rasade samman i våras.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Pressfrihet?


David Cameron har problem med att diskutera hur man ska tämja nättroll.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Sodom och Gomorra

Homs 2013:

och Dresden 1945.
 
När jag såg den övre bilden i dag tänkte jag på Johan Westerholm's inlägg "Du skall inga andra gudar hava jämte mig" om att religionen ska hålla sig borta från politiken för att kunna skapa ett samhälle som behandlar alla lika oavsett religiös övertygelse.

Den övre bilden visar vad som händer när muslimer pucklar på varandra och den undre vad som händer när kristna pucklar på varandra. Jag har strukit över kristna, för  europeér - per definition - är subjekt, så vi kan inte beskrivas i sådana simplistiska termer som exempelvis 'kristna'. Dresden är därför resultatet av vad som händer när liberaler pucklar på nazister? Nä, det låter inte så bra. Det är resultatet när engelsmän pucklar på tyskar! Därför ska vi upplösa nationerna! (Och religionerna.) Vilket ju också är syftet med EU. Själv har jag aldrig trott att EU skulle vara en sådan garant för fred, eftersom jag inte tror att det är själva förekomsten av nationer (eller religioner) som ger upphov till krig.

Jag tror snarare att det är grundläggande ekonomiska strukturer som gör vissa grupper av människor så fattiga och desperata att de startar krig. Något att grunna över när Grekland på 6 år har minskat sin BNP med 1/4.

Full fart bakåt

som Alliansfritt så passande beskriver dagens sjunkande BNP-siffror. Jag har grubblat ett tag över om det är så att jag har fel: att allt bara går bättre och bättre - ja förutom arbetslösheten då. Och deflationen. Att jag hänvisar till SCB beror på att jag inte kunde hitta några nyheter om dessa futtiga ekonomiska problem på DN ekonomi, som föredrar att skriva om att Nord-Korea bygger en ny flygplats, eller att det är problem med mobiltäckningen in blåbärsskogen, verkligt avgörande problem för den svenska ekonomin och relevant bevakning av den internationella utvecklingen.

Nåväl, jag rekommenderar läsning av ovanstående från SCB, där det finns förklaring till de deflationistiska tendenserna i svensk ekonomi. Dessa beror framförallt på att att räntorna och hemelektronik har fallit i pris. Däremot har mat, hyror och, för den senaste månaden, ökade priser på transporttjänster (bussbiljetter m.a.o.). Utvecklingen av KPI ligger till grund för basbeloppet som reglerar socialförsäkringar, inkl pensioner. P.g.a. att KPI har fallit med 0,1%, så kommer basbeloppet för 2014 att sänkas med 100 kr.

Det intressanta med detta är att det är framförallt överbelånade höginkomsttagare, med stora räntekostnader, som vinner på denna utveckling, medan ensamma mammor, fattig pensionärer och arbetslösa - som ju oftast inte har räntekostnader men väl kostnader för mat, hyra och kollektivtrafik - som förlorar. D.v.s. den deflationististiska lågräntepolitiken är ett sofistikerat sätt att föra resurser från de fattiga till de rika.

Ytterligare ett bevis på regeringens misslyckade satsning på sänkning av krogmomsen (med syfte att ge jobb, vilket det ju inte gjorde) är att TROTS att man sänkte krogmomsen, så ökade priserna på logi och restaurang med 2,3%!?! Inte heller har privatiseringen av hälso och sjukvård och apoteken lett till billigare priser: där är prisökningen 1,9%. Kanske beror detta på att riskkapitalister på Cayman-öarna INTE utnyttjar de superlåga räntorna som annars är de vanliga i Sverige idag, utan använder sina egna hitte-på-räntor för att föra pengar från Sverige till skatteparadisen. Sammanfattningsvis: privatiseringen och avregleringen av hälso- och sjukvården i Sverige har inte bara lett till sämre vård och service, utan dessutom till högre priser.

Ambrose Evans-Pritchard skriver bra i dagens Telegraph apropå de sjunkande BNP-siffrorna att man inte ska ropa Hej! bara på inköpschefsindex (och troligtvis inte heller på vad konsumenter tror) utan utvecklingen mäts i hårda BNP-data.

Och apropå England, så där går det bättre vilket föranleder George Osborne att fira jubileum.

Äldre inlägg

Nyare inlägg