Homs 2013:

och Dresden 1945.
 
När jag såg den övre bilden i dag tänkte jag på Johan Westerholm's inlägg "Du skall inga andra gudar hava jämte mig" om att religionen ska hålla sig borta från politiken för att kunna skapa ett samhälle som behandlar alla lika oavsett religiös övertygelse.

Den övre bilden visar vad som händer när muslimer pucklar på varandra och den undre vad som händer när kristna pucklar på varandra. Jag har strukit över kristna, för  europeér - per definition - är subjekt, så vi kan inte beskrivas i sådana simplistiska termer som exempelvis 'kristna'. Dresden är därför resultatet av vad som händer när liberaler pucklar på nazister? Nä, det låter inte så bra. Det är resultatet när engelsmän pucklar på tyskar! Därför ska vi upplösa nationerna! (Och religionerna.) Vilket ju också är syftet med EU. Själv har jag aldrig trott att EU skulle vara en sådan garant för fred, eftersom jag inte tror att det är själva förekomsten av nationer (eller religioner) som ger upphov till krig.

Jag tror snarare att det är grundläggande ekonomiska strukturer som gör vissa grupper av människor så fattiga och desperata att de startar krig. Något att grunna över när Grekland på 6 år har minskat sin BNP med 1/4.