som Alliansfritt så passande beskriver dagens sjunkande BNP-siffror. Jag har grubblat ett tag över om det är så att jag har fel: att allt bara går bättre och bättre - ja förutom arbetslösheten då. Och deflationen. Att jag hänvisar till SCB beror på att jag inte kunde hitta några nyheter om dessa futtiga ekonomiska problem på DN ekonomi, som föredrar att skriva om att Nord-Korea bygger en ny flygplats, eller att det är problem med mobiltäckningen in blåbärsskogen, verkligt avgörande problem för den svenska ekonomin och relevant bevakning av den internationella utvecklingen.

Nåväl, jag rekommenderar läsning av ovanstående från SCB, där det finns förklaring till de deflationistiska tendenserna i svensk ekonomi. Dessa beror framförallt på att att räntorna och hemelektronik har fallit i pris. Däremot har mat, hyror och, för den senaste månaden, ökade priser på transporttjänster (bussbiljetter m.a.o.). Utvecklingen av KPI ligger till grund för basbeloppet som reglerar socialförsäkringar, inkl pensioner. P.g.a. att KPI har fallit med 0,1%, så kommer basbeloppet för 2014 att sänkas med 100 kr.

Det intressanta med detta är att det är framförallt överbelånade höginkomsttagare, med stora räntekostnader, som vinner på denna utveckling, medan ensamma mammor, fattig pensionärer och arbetslösa - som ju oftast inte har räntekostnader men väl kostnader för mat, hyra och kollektivtrafik - som förlorar. D.v.s. den deflationististiska lågräntepolitiken är ett sofistikerat sätt att föra resurser från de fattiga till de rika.

Ytterligare ett bevis på regeringens misslyckade satsning på sänkning av krogmomsen (med syfte att ge jobb, vilket det ju inte gjorde) är att TROTS att man sänkte krogmomsen, så ökade priserna på logi och restaurang med 2,3%!?! Inte heller har privatiseringen av hälso och sjukvård och apoteken lett till billigare priser: där är prisökningen 1,9%. Kanske beror detta på att riskkapitalister på Cayman-öarna INTE utnyttjar de superlåga räntorna som annars är de vanliga i Sverige idag, utan använder sina egna hitte-på-räntor för att föra pengar från Sverige till skatteparadisen. Sammanfattningsvis: privatiseringen och avregleringen av hälso- och sjukvården i Sverige har inte bara lett till sämre vård och service, utan dessutom till högre priser.

Ambrose Evans-Pritchard skriver bra i dagens Telegraph apropå de sjunkande BNP-siffrorna att man inte ska ropa Hej! bara på inköpschefsindex (och troligtvis inte heller på vad konsumenter tror) utan utvecklingen mäts i hårda BNP-data.

Och apropå England, så där går det bättre vilket föranleder George Osborne att fira jubileum.