Financial Times har en intressant artikel som menar att dagens värld har lämnat efterkrigstidens "Amerikanska århundrandet" bakom sig och istället ser vi en återgång till tiden före första världskriget, då världen hade flera reservvalutor, vilket innebär större ekonomiska svängningar och osäkerheter för nationella ekonomier och investerare. Globaliseringen håller på att få exakt de effekter som var tänkt när man genomförde avregleringarna - framförallt avregleringen av kapitalmarknaden som på ett förtjänstfullt sätt har fungerat som en kofot i att bryta sönder/bryta upp arbetarklassens landvinningar som har gjorts de senaste 100 åren.
Medelklassen expanderar snabbt i de nya ekonomierna - en grupp som politiker fokuserar på överallt medan de ignorerar protesterna från andra, särskilt den lägre utbildade arbetarklassen.

Adam Posen fortsätter med att i denna nygamla värld med flera maktcentrum så finns ingen tillräckligt stark central makt som kan skydda global allmännytta. Posen talar framförallt om patenträttigheter och copy right skydd, men det verkliga hotet anser jag vara är att det finns ingen som kan skydda världshaven mot exploatering - i första hand nedsmutsning och i andra hand överfiskning.

Eftersom de gamla eliterna i samhällena tjänar på globalisering, så kommer ingenting att göras och politikerna kan fortsätta att ignorera protester dagens protester, på samma sätt som de ignorerade protesterna på 1800-talet.Ovan är bild från en Nike-fabrik i Kina och nedanför är den f.d. fabriken i Bangladesh som rasade samman i våras.