Jag har länge varit tveksam till om vi har deflation i Sverige, eftersom det är konstigt att vi skulle ha det när allting blir dyrare... Nåväl, om man inte kan lita på SCB, så kan man i alla fall lita på McDonald's.

Big Mac index används normalt till att jämföra valutor - och för det funkar det utmärkt. Men här använder jag Big Mac för att kontrollera KPI. KPI har värde 100 år 1980 och 160,26 år 1986, när the Economist börjar sitt Big Mac index. På den tiden kostade en Big Mac 16 kr, och jag helt enkelt multiplicerat med 160,26 i genom indexkonstruktionen för att man lättare ska se skevheten mellan KPI och Big Mac.

Korrelationen mellan Big Mac och KPI är 0,86 för perioden 1986-2007. För perioden 2008-2013 (ok, jag vet att det är kort), så är den endast 0,17. Dvs, från att ha haft en mycket stark korrelation mellan den allmänna prisutvecklingen och priset på Big Mac, så har denna samstämmighet i princip upphört efter 2008. Att priset på Big Mac faller 2012 beror på regeringens halvering av restaurangmomsen. Annars hade den svenska utvecklingen följt den amerikanska:


Observera att skalorna är något olika på diagrammen. Den under, från Forbes, börjar 1996, medan min börjar 1986.

Hur som helst, Big Mac i Sverige och USA följer varandra fint - och de följer KPI i respektive land väl ända fram till QE börjar. Själv tycker jag att Big Mac index bättre speglar den prisutveckling som jag själv märker framför KPI, så jag litar mer på mogglas än på SCB.