Här är en intressant intervju med Gerald Celente på USA Watchdog - som menar att det grundläggande problemet i världsekonomin är den sjukt ojämlika fördelningen mellan rika och fattiga. Celente tycker även att USA borde kalla hem sina trupper för att USAs vidsträckta utrikespolitiska åtaganden strider mot konstitutionen. DET är en intressant åsikt tycker jag. Det börjar lukta protektionism, för jag tror att om USA minskar sin militära närvaro, så kommer de även att vända sig inåt - i enlighet med gammal god amerikansk tradition. Sedan tycker jag att man även ska komma ihåg det som händer i EU.


Jeremy Warner skrev en mycket bra nyårskrönika om 2014, där han bl.a. påpekar att extremhögern - eller åtminstone EU-skeptiker - kommer att göra ett mycket bra val. Men att detta kommer att innebära att EU-parlamentet kommer att bli mer eller mindre ostyrbart. Front Nationale har redan gått ut och sagt att de vill ha handelshinder för att skydda fransk industri mot globaliseringen.

Samtidigt så finns det de som pratar om att vi har en vänstervåg... Det kanske vi har, men den fascistiska och konservativa vågen är mycket starkare.

Något helt annat: en fantastisk ledare av Peter Oborne om vad som händer i Syrien, men även varför det är så svårt att få jobb för alla som inte lyckas passera HR-kärringarnas extremt smala normativa nålsöga.

"He [Lord Jay] closed down the language school, and put priority on management-speak, gender equality and ethnic diversity /-/. In an instructive paradox, Foreign Office officials have become more and more alike as a result: independence of thought and analysis has been replaced by consensus. /-/ Lord Jay’s world of ethnic and gender diversity has little room for the kind of eccentrics to be found in John le Carré novels, armed with the profound knowledge and sheer passion to challenge conventional wisdom. This has made the Foreign Office vulnerable."

Den där likformigheten tycker jag att mig känna igen från svenska myndigheter och departement.