Om

Jag är en ekonom och så så har jag forskat i ekonomisk historia och så är jag rysligt hälsosam och vandrar och åker telemark. Jag gillar ekonomi, politik och miljöfrågor. Bilden föreställer en av alla de lämmlar som fanns lämmelåret 2011: det största lämmelåret sedan 60-talet!?!

Senaste inlägg

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Reklamfri blogg!
Skapa en egen blogg utan krångel eller teknisk kunskap.
Skapa bloggen nu!

Visar inlägg från maj 2013

Tillbaka till bloggens startsida

Rensvält ljuger inte

han bara inte säger hela sanningen.

Martin Moberg refererar Riksdagens frågestund (följ inte länken om ni läser detta under dagtid. Rensvält är så ohyggligt tråkig att det finns risk att ni somnar!), och eftersom han (och regeringen) har ett track-record på att säga precis vad som helst när det gäller siffror och statistik, så kan man givetvis inte lita på honom.

Anyway, Rensvält refererar Finanspolitiska rådets rapport som kom häromveckan att Gini-koefficienten inte ökat sedan 2006. Och det har han faktiskt rätt i!?! Gini-koefficienten har INTE ökat sedan Alliansen tillträdde. Det Finanspolitiska rådet säger - och det som Rensvält INTE säger - är däremot:

"Såväl historiska erfarenheter som jämförelser mellan länder visar emellertid att arbetslöshet inte påverkar fördelningen av disponibla inkomster så starkt som politisk retorik ofta gör gällande. I en färsk studie av hur disponibla inkomster påverkades under krisåren 2007–2009 i 21 rika OECD-länder blev slutsatsen följande:

Vårt övergripande budskap är att för de flesta av länderna i studien fann vi små förändringar i fördelningarna av hushållsbaserade disponibla inkomster under de två år som följde efter nedgången, men på längre sikt är det sannolikt att vi får se större förändringar som en följd av de budgetförstärkande åtgärder som har påbörjats
."


Vidare så förfinar Rådet sin analys med följande diagram:

I detta diagram ser man att den fattigaste 10-delen av befolkningen har samma inkomst idag som 1995. Den föll dessutom något efter 2006. Men det är framförallt de allra rikaste som har dragit ifrån resten av samhället. "The squeezed middle-class", som britterna är så förtjusta i, har fallit i från. 1995 tjänade de rikaste 300,000 kr och de näst rikaste 200,000 kr. 2011 hade de rikaste nästan fördubblat sina inkomster till ca 550,000, medan de näst rikaste bara hade ökat sina inkomster med en tredjedel till ca 300,000. Skillnaden har alltså ökat från 100,000 till 250,000 kr - och jag tror att det är där vi framförallt finner bolånetorskarna och även det klasshat som präglar samhället. För decilierna nr 8 och 9 har verkligen märkt hur de sackar efter sin referensgrupp, decil 10, medan skillnaden nedåt inte alls är lika markant. Därför har vi detta evinnerliga gnäll över ROT och RUT, när den övre medelklassen känner sig proletariserade inför de verkligt rika. Och de kommer att ta ut denna frustration genom att hata samhällets olycksbarn - som de själva bara är ett enda litet (sned)steg (ex. en whiplash-skada som inte läker på ett halvår) från att tillhöra - desto mera och kräva att bidragen minsann inte ska öka. Jag undrar om det egentligen inte vore bättre att beskriva utvecklingen som en ANTI-arbetslinje, eftersom det för majoriteten av människorna blir mindre och mindre skillnad mellan arbete och existensminimum - då avståndet till de rikaste bara blir större.

Ytterligare en intressant slutsats man kan dra av ovanstående diagram:
De 5 understa decilerna, dvs halva svenska befolkningen, har knappt ökat sina inkomster överhuvudtaget de senaste 15 åren.


0 kommentarer | Skriv en kommentar

Arbetslöshet i Sverige

I dag läser jag Finanspolitiska rådets rapport och har hittat det här:


Arbetskraftsdeltagandet ligger ungefär konstant på ca 71% av befolkningen. Den föll någon procentenhet direkt efter Lehman, men har sedan dess kommit tillbaka till ungefär samma nivå som innan. Dock, variationen är ytterst marginell. Det är väl den lilla uppgången som består i regeringens till förbannelse upprepade mantra att "det har blivit 200,000 nya jobb". (Vilket stämmer: arbetskraftens storlek har ökat från 4,6 miljoner till 4,8 miljoner - 200,000 personer.)

När det gäller sysslesättningsgraden ser det sämre ut. Denna föll med ca 2 procentenheter under sossarnas senaste regeringsperiod 2002-2006. Efterverkningarna av dot-com antar jag. Under 2006 och 2007 växer sysselsättningsgraden (precis som Göran Persson sa), för att med Lehman falla 4 procentenheter. Under 2010 kravlade sig sysselsättningsgraden upp till samma nivå som den var på innan Alliansen tog över och har därefter varit platt som en pannkaka.

Det som dock är allra mest intressant är att jämviktsarbetslösheten är 6,5% - men att denna inte kommer att nås förrän 2017.

0 kommentarer | Skriv en kommentar